сегментація ринку

Сегментація ринку - обов`язковий елемент стратегічного маркетингу. Сегментація ринку являє собою процес поділу ринку на сегменти (або групи) споживачів за певними критеріями. Його мета - цілеспрямоване регулювання і реалізація адресної маркетингової політики.

Як сегмента ринку виступає однорідна група споживачів, схожим чином реагує на маркетингові дії (реклами, канали збуту). Як об`єкти для сегментації ринку служать не тільки групи споживачів, але і групи продуктів і підприємств (конкурентів).

Сегментація проводиться за певними критеріями, під якими маються на увазі ознаки, за якими споживачі відрізняються або об`єднуються в групу. Це можуть бути географічні (регіон проживання, чисельність населення), демографічні (вік, стать), психографічні (стиль життя, особисті якості) і соціально-економічні (освіта, рівень доходу, професія). В якості критеріїв для сегментації споживачів на промислових ринках можуть виступати галузі споживачів (нафтогазова, металургійна та ін.), Розмір підприємств або форма власності підприємств.

Цільовий ринок

Сегментація ринку виробляється саме для виділення цільового ринку. Це однорідна група людей, об`єднана спільними ознаками. Як об`єднують ознак можуть виступати абсолютно будь-які характеристики. Наприклад, в якості цільової аудиторії можуть виступати чоловіки у віці від 30 до 35 років, активно подорожують і займаються спортом.

Цільовий ринок також можна визначити як потенційний ринок фірми. Основна відмінна риса цільової аудиторії полягає в тому, що саме вони з більшою часткою ймовірності придбають продукцію компанії і мають для цього достатні ресурси і можливості.

При визначенні цільового ринку враховується ряд критеріїв. Зокрема, аналізуються його розміри і потенційна ємність. Остання має на увазі не реальний обсяг споживання, а потенційно можливий, максимальний обсяг продажів. Важливо оцінювати і загальну перспективність сегмента, а також наявність точок для зростання споживання.

Іншим критерієм є доступність сегмента для адресного впливу компанії, тобто можливість налагодження збуту для даної групи споживачів і вартість поставок. Береться до уваги і стан конкуренції в даному сегменті ринку, перевага віддається ненасиченим ринкових нішах. Звичайно, не можна не враховувати при виборі цільової аудиторії прибутковість або рентабельність ринкового сегменту.