Психологи виділяють три основні стилі керівництва підлеглими: авторитарний, демократичний і ліберальний. При цьому вони відзначають, що не можна розділити ці стилі на погані і хороші, кожен стиль управління має і позитивні сторони, і негативні. А застосовувати той чи інший принцип управління варто в залежності від ефективності роботи співробітників, згуртованості колективу, виду виконуваної діяльності. Причому хороші директори і топ-менеджери поєднують всі види керівництва, не віддаючи переваги якомусь одному. Будь-який стиль управління персоналом може і підняти економічні показники компанії, і викликати протест з боку співробітників, погіршивши загальне положення справ. Успіх управління залежить в першу чергу від поведінки самого керівника, його ставлення до своїх підлеглих.

Авторитарний стиль управління

Такий стиль управління називають ще директивним. Він характеризується жорстким і владним поведінкою керівника, високою вимогливістю і строгим контролем по відношенню до підлеглих. Вся влада в компанії належить керівнику, для прийняття рішень він може радитися з невеликим колом довірених осіб. Всі інші співробітники не можуть вплинути на рішення навіть по самих незначних питань. В управлінні переважає наказовий тон, інтереси компанії ставляться набагато вище будь-яких інтересів її підлеглих. У такій компанії існує сувора дисципліна з подальшим обов`язковим покаранням за запізнення, недотримання дрес-коду та інші порушення. Цей стиль управління існує на страху підлеглих, на психологічному впливі на них, але він може привести до спаду ініціативності та відповідальності співробітника, коли без відсутності жорсткого контролю вони не зможуть самостійно працювати.

Демократичний стиль управління

У демократичному стилі управління дуже велика роль співробітника в компанії. Співробітник сприймається як цінного ресурсу, який за сприятливих умов роботи може принести компанії більший прибуток. Тому інтереси працівників враховуються в політиці управління компанії. Спілкування при демократичному стилі керівництва відбувається через поради, прохання і побажання для співробітників, лише в рідкісних випадках виносяться накази. Управління співробітниками відбувається через мотивацію і заохочення, а не залякування і покарання. Керівник розподіляє повноваження між своїми заступниками та начальниками відділів, а ті передають завдання співробітникам. Ні одноосібного принципу управління, кожен співробітник може внести свою пропозицію керівництву, і воно буде розглянуто.

Ліберальний стиль управління

При ліберальному стилі управління керівник не втручається в справи колективу і приймає лише незначну участь в управлінні співробітниками. Подібний керівник не роздає завдання і не віддає накази підлеглим, поки не отримає директиви зверху. Він не любить брати на себе відповідальність, ризикувати своїм становищем або виглядати погано в очах співробітників. Такий керівник не приймає участі у вирішенні назріваючих проблем і конфліктів в колективі, пускає роботу на самоплив. Ліберальний стиль управління прекрасний для співробітників, які самі мають високу мотивацію і досить самостійні. Але застосовувати елементи такого стилю іноді корисно в будь-якій компанії, щоб співробітники більш творчо і вільно підходили до вирішення якихось проблем, не звалювали відповідальність на одного керівника, проявляли ініціативу.