Коди і класифікатори


У одного підприємства може бути безліч кодів, які присвоюються йому за відповідними класифікаторами. Кожен класифікатор дозволяє скласти структурований код для того чи іншого підприємства, за яким можна визначити, де вона зареєстрована, яким видом діяльності займається, яка його форма власності, організаційно-правова форма і т.п.

Так, наприклад, код організації може бути присвоєно за:
- ЗКГНГ - загальносоюзним класифікатором галузей народного господарства-
- ОКПО - ЄДРПОУ підприємств і організацій-
- ОКОГУ - ЄДРПОУ органів державної влади і управління-
- ОКФС - ЄДРПОУ форм власності-
- КВЕД - ЄДРПОУ видів економічної діяльності-
- ОКАТО - ЄДРПОУ об`єктів адміністративно-територіального поділу тощо

Ці та інші коди поряд з найменуванням, юридичною адресою, розрахунковим рахунком підприємства відносяться до його реквізитами та вказуються на бланках і документах фінансово-бухгалтерської звітності в якості довідкових і основних даних. Коди тієї чи іншої організації дозволяють податковим органам і органам статистики вести диференційований облік підприємств по будь-якими параметрами, які і визначаються цими кодами.

Основні коди організації


Залежно від виду документа - чи є він документом статистичного або фінансового обліку, на ньому проставляються основні коди. Так, для податкового обліку важливий КПП - код причини постановки на облік, код за Окатий, що дозволяє виробляти адресні цільові перерахування податкових платежів.

Для статистиків особливо важливими є коди ОКПО і КВЕД. Так, код ОКПО необхідний для ведення баз даних і списків юридичних осіб у всіх загальноросійських класифікаторах. Він використовується для забезпечення міжвідомчого інформаційного обміну, для статистичного обліку підприємств і індивідуальних підприємців. Код КОАТУУ дозволяє вести окремий облік, аналізувати і складати економічні прогнози по кожному виду економічної діяльності, дозволеної на території РФ.

З впровадженням локальних і глобальних автоматизованих систем податкового та статистичного обліку, використання кодів підприємств і організацій з різних класифікаторів дозволяє отримувати оперативну та об`єктивну інформацію про діяльність підприємств з усіх галузей економіки.