Як заповнити звіт про зміни капіталу

22.07.2003 р Мінфін РФ затвердив форму № 67н під назвою «звіт про змінах капіталу». У складі річної бухгалтерської звітності дану форму заповнюють комерційні організації, що підлягають обов`язковому аудиту. Форму звіту можна скачати за посиланням http://buhsoft.ru/blanki/1/balans/f3.xls
Як заповнити звіт про зміни капіталу

Вам знадобиться

  • комп`ютер, інтернет, папір А4, ручка, відповідні бухгалтерські документи, реквізити організації.

Інструкція

1
Вкажіть звітний рік, за який ви подаєте даний звіт.
2
Введіть дату заповнення звіту, причому по порядку вводяться рік, місяць, число.
3
Напишіть повне найменування вашої організації у відповідному полі.
4
Введіть код вашого підприємства відповідно до Класифікація підприємств та організацій.
5
Вкажіть основний вид діяльності вашої фірми.
6
Введіть код виду економічної діяльності вашого підприємства відповідно до Класифікація видів економічної діяльності.
7
Вкажіть, до якої організаційно-правовій формі відноситься ваша організація (товариство з обмеженою відповідальністю, закрите акціонерне товариство, відкрите акціонерне товариство і т.д.). Впишіть форму власності (приватна, державна).
8
Виберіть одиницю вимірювання грошових коштів, за допомогою якої ви будете відображати дані звітності, закресліть непотрібну.
9
Введіть код організаційно-правової форми вашого підприємства відповідно до Класифікація організаційно-правових форм.
10
Введіть код форми власності вашої організації відповідно до Класифікація форм власності.
11
Відповідно до Класифікація одиниць вимірювання виберіть відповідний код одиниці виміру, закресліть непотрібний код.
12
Впишіть в розділ «Зміни капіталу»Суми, що вплинули на зміну статутного, додаткового, резервного капіталу і на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) організації. Причому в першій частині вкажіть дані за попередній рік, а в другій частині - за звітний. Дані за попередній рік візьміть зі звіту, що заповнюється в минулому звітному році. Наприклад, якщо ви вперше здаєте даний звіт, і ваша фірма почала свою господарську діяльність лише в звітному році, то дані вводите тільки за звітний рік, в колонках для даних за попередній рік поставте прочерки. Порахуйте і впишіть підсумкові дані по розділу.
13
Впишіть в розділ «Резерви» суми резервів, які ваша організація створила в процесі своєї діяльності. До них відносять: резерви, утворені відповідно до законодавства та установчих документів, оціночні резерви і резерви майбутніх витрат. Всі ці дані також вносять як за звітний, так і попередній роки.
14
У розділі «Довідки» порахуйте і впишіть вартість чистих активів на початок і кінець звітного періоду.
15
звіт про змінах капіталу підписують керівник і головний бухгалтер, вписують свої прізвища та ініціали.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 67
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Увага, тільки СЬОГОДНІ!