Суть аналізу ділової активності

Ділова активність будь-якого підприємства знаходить своє відображення в його репутації, темпах економічного розвитку і перспективи збуту продукції або послуг. Аналіз ділової активності, в свою чергу, дає можливість зрозуміти, наскільки ефективно працює керівництво організації, і як в господарській діяльності використовуються залучені, а також власні кошти.

З точки зору фінансового аналізу ділова активність характеризується показниками оборотності. Відповідно, оцінка ділової активності має на увазі необхідність визначити коефіцієнти оборотності за наступними складовими:

- основні засоби-
- оборотні кошти-
- активи-
- кредиторська заборгованість-
- дебіторська заборгованість-
- матеріальні запаси.

Коефіцієнти оборотності по кожному з цих параметрів визначаються відношенням виручки від реалізації до середньорічної вартості основних, оборотних, коштів, власного капіталу, суми позик підприємства, дебіторської заборгованості та матеріальних запасів відповідно.

Саме ці коефіцієнти найбільш повно відображають рівень прибутковості підприємства і впливають на стійкість його фінансового становища на ринку.

Найбільш суттєві показники ділової активності

Для того щоб провести аналіз ділової активності, враховують всі перераховані вище показники. Однак головними з них є дебіторська і кредиторська заборгованості. Адже збільшення дебіторської та кредиторської заборгованостей найчастіше взаємопов`язане, зазвичай призводить до виникнення труднощів з оплатою рахунків, внесків до фондів організації та нерідко є однією з головних причин припинення діяльності компанії. З іншого боку, підприємства, які мають можливість стягувати дебіторську заборгованість швидше, ніж настає час її погашення, теоретично можуть функціонувати без залучення кредитних коштів. Однак на практиці практично всі великі підприємства беруть позики в тому чи іншому вигляді на розвиток виробництва і рефінансування боргів.

Аналіз ділової ефективності важливий для розуміння ефективності бізнес-процесів підприємства та своєчасного усунення всіляких «фінансових протікання». З іншого боку, знаючи існуючі показники оборотності, менеджмент компанії має можливість отримати економічне обґрунтування доцільності залучення різних джерел фінансування.