Як читати баланс

Бухгалтерський баланс - це основна форма звітності будь-якої організації, що показує її фінансове становище на певну дату. Інформація, що міститься в цьому документі, корисна не тільки співробітникам бухгалтерії, а й управлінського складу, акціонерам і інвесторам, адже це досить точний індикатор фінансового «здоров`я» компанії. Як же читати бухгалтерський баланс?
Як читати баланс
Вам знадобиться
  • Бухгалтерський баланс, калькулятор, уважність

Інструкція

1
Попередній аналіз балансу
Отримавши на руки баланс, спочатку вивчіть його зовнішній вигляд, оцініть правильність оформлення. Бухгалтерський баланс повинен відповідати стандартній формі, містити повну назву організації, дату складання і всі необхідні реквізити. Подивіться, чи дотримано рівність активів і пасивів, і простежте, як змінилася валюта балансу (тобто підсумкова сума по активу або пасиву). Якщо вона зменшилася або залишилася незмінною - це тривожний сигнал, що вимагає додаткових досліджень.
2
Аналізуємо активи балансу
Як ви напевно знаєте, баланс має два великих розділи - активи підприємства (тобто його економічні ресурси) і пасиви (джерела формування ресурсів). Це і є укрупнена структура балансу.
Аналізувати активи і пасиви потрібно двома способами: горизонтально, тобто порівнюючи величину кожної статті з її значенням на попередню дату, і вертикально, тобто визначаючи частку найбільш важливих статей балансу в його валюті. Особливу увагу приділіть основними статтями. Зіставте темпи зростання необоротних і оборотних активів - в загальному випадку зростання оборотних активів повинен випереджати збільшення необоротних, це свідчить про мобільності капіталу. Простежте зміни величини дебіторської заборгованості - її зростання може відображати необхідність більш наполегливої роботи з дебіторами. У той же час збільшення розміру довгострокових вкладень - це показник активної інвестиційної політики підприємства, яка, на жаль, не завжди виправдана, тому що відволікаються кошти від основної діяльності. Крім перерахованих, дуже важлива стаття «Запаси», її також необхідно регулярно відстежувати, щоб уникнути «затоварення» (в меншій мірі це відноситься до торговельних організацій).
3
Вивчаємо пасиви балансу
При аналізі пасивів балансу в першу чергу зверніть увагу на співвідношення власного і позикового капіталу. Чим більше частка позикового капіталу, тим вище ризик опинитися в ситуації неплатоспроможності. Підрахуйте темпи приросту власного капіталу: якщо вони випереджають темпи приросту позикового, це позитивний момент. Позитивно оцінюється і зростання частки резервів, фондів і нерозподіленого прибутку, тому що це відображає ефективність господарської діяльності. Що стосується позикового капіталу, частка довгострокових зобов`язань повинна переважати, це створює основу фінансової стійкості підприємства.
4
Вважаємо фінансові коефіцієнти
Аналіз балансу, крім вивчення його динаміки та структури, обов`язково включає в себе розрахунок фінансових коефіцієнтів, що характеризують його ліквідність і платоспроможність організації, а також її фінансову стійкість. Тут вам доведеться озброїтися калькулятором, тому що коефіцієнтів цих - безліч. В першу чергу розрахуйте чисті активи (порядок їх розрахунку докладно описаний в Листі Мінфіну від 05.08.1996г.), Коефіцієнт фінансової автономії (відношення власного капіталу до валюти балансу). Потім оцініть ліквідність балансу шляхом розрахунку трьох коефіцієнтів: поточної, швидкої та абсолютної ліквідності. Ці показники дозволять вам скласти достовірну картину стану компанії. Надалі слід детально розглянути «хворі місця» балансу, тобто ті моменти, які ви не змогли оцінити однозначно.
Для розрахунку фінансових коефіцієнтів скористайтеся калькулятором

Рада 2: Як читати баланс підприємства

У бухгалтерському обліку слово «баланс»Має подвійне значення: це рівність підсумків записів по дебету і кредиту рахунків, записів по аналітичних рахунках і відповідному синтетичному рахунку, підсумки активу і пасиву. Так само це і важлива форма бухгалтерської звітності, яка показує стан засобів підприємства в грошовому вираженні на певну дату. читання баланса - перша стадія комплексного аналізу фінансового стану підприємства.
Як читати баланс підприємства
Вам знадобиться
  • Калькулятор, баланс аналізованого підприємства (Форма №1), звіт про прибутки і збитки (форма №2), додаток до бухгалтерського балансу (форма №5), аудиторський висновок, облікова політика організації.

Інструкція

1
Провести візуальну і найпростішу рахункову перевірку баланса: комплектність бухгалтерського звіту, правильність і ясність заповнення, наявність всіх реквізитів, підписів, наявність додаткових форм і додатків, перевірка валюти баланса, всіх проміжних підсумків і т.д. Баланс, заповнений з помилками, є джерелом неправильних аналітичних рішень.
2
Ознайомитися з аудиторським висновком, облікової політикою підприємства, з змістовною частиною річного звіту, якісні зміни в майновому і фінансовому становищі комерційної організації.
Існує кілька типів аудиторського висновку: безумовно позитивне, умовно позитивне, негативне, з відмовою від висловлення думки про достовірність бухгалтерської звітності.
Перші два мають особливу пізнавальну цінність.
Безумовно позитивний несе в собі коротку інформацію про стан підприємства. Умовно позитивний може нести в собі беззастережну інформацію, яку інформацію з застереженнями в більшому обсязі. Причинами такого висновку може бути думка іншої аудиторської фірми, якщо перевірка проводиться декількома організаціями.
Прочитання облікової політики необхідно для розуміння способів і методів ведення бухгалтерського обліку даної організації.
3
Виконати розрахунок і контроль динаміки ряду аналітичних коефіцієнтів. Сукупність показників дають комплексну характеристику фінансово-господарської діяльності підприємства. Це показники ліквідності, фінансової стійкості, економічний потенціал, майновий потенціал, фінансовий стан, фінансові результати. проаналізувати активи підприємства для характеристики майнового стану, пасиви підприємства для характеристики наявності власних коштів. Визначити фінансовий стан за допомогою аналізу досягнутих за звітний період фінансових результатів.
4
Зробити висновки за результатами аналізу.

Зверніть увагу

У різній науковій літературі існують різні підходи до аналізу бухгалтерської звітності. Призначення і принципи складання, склад і зміст, надання своєму клієнтові, а також примірні форми різних видів аудиторських висновків описані в стандарті «Порядок складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність».

Корисна порада

Наведені показники вивчаються в динаміці і по їх змін можна судити про ефективність господарської діяльності підприємства. Тому коефіцієнти розраховуються на початок і на кінець звітного періоду.

Зверніть увагу

У різних галузях зміна однієї і тієї ж статті балансу може розцінюватися по-різному. Зокрема, виробничі підприємства не повинні допускати "затоварення", В той час як для торгових фірм часто це має сенс.

Корисна порада

Нерідко аналізувати баланс зручніше, склавши так званий агрегований аналітичний баланс, тобто об`єднавши окремі статті між собою.


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 123
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Увага, тільки СЬОГОДНІ!