Ідеї про правову державу постійно допрацьовувалися, значний внесок в їх розвиток внесли філософи і вчені Джон Локк (1632-1704 рр.), Шарль Монтеск`є (1689-1755 рр.), Пізніше Іммануїл Кант (1724-1804 рр.), Георг Гегель ( 1770-1831 рр.) та інші. Перший досвід створення правової держави належить Америці і Франції, саме в цих країнах в 1789 році були законодавчо закріплені права і свободи людини. Сучасні уявлення про правову державу припускають наявність в ньому ряду характерних ознак.

Пріоритет права над державою


Державу можна вважати правовим, якщо влада в ньому обмежена правом і діє в інтересах особистості, з метою забезпечення прав і свобод громадянина. Кордон прав однієї людини проходить там, де його дії порушують права іншої. Першість права перед державою означає також, що народ має суверенне і невід`ємне право брати участь в реалізації державної влади.

«Закон понад усе»


Закон - це форма вираження права. У правовій державі закони грунтуються на правових принципах, а не санкціонують свавілля, насильство і диктатуру. Змінювати закон вправі тільки вищий законодавчий орган, а підзаконні акти не повинні суперечити закону.

Конституція і конституційний суд


Права і свободи людини в правовій державі - найвища цінність. Це положення має бути закріплено в конституції країни або будь-якому іншому документі. Конституційний суд при цьому забезпечує відповідність законів Конституції і виступає гарантом стабільності суспільства.

Принцип поділу влади


Поділ державної влади на три самостійні гілки - законодавчу, виконавчу і судову. Такий підхід дозволяє уникнути зосередження важелів управління державою в одних руках, а відхід від деспотизму і авторитаризму гарантує дотримання прав особистості. Гілки влади, при відносній незалежності одна від одної, встановлюють взаємний контроль.

Правова культура і стабільний правопорядок


Обов`язок влади в правовій державі - це забезпечення реальності прав і свобод людини, дотримання законів сталого правопорядку. Громадяни країни при цьому також несуть відповідальність перед державою. Вони зобов`язані поважати існуючі закони, знати свої права і вміти ними користуватися.