Генетика і спадковість

Під спадковістю в генетиці розуміють універсальну здатність живих організмів передавати потомству інформацію про деякі істотні ознаки і особливості розвитку. Спадковість дозволяє видам живих організмів протягом дуже тривалих періодів часу залишатися відносно незмінними. Вона є виразом наступності поколінь.

Всі організми можуть бути згруповані в системні одиниці, розподіляючись за видами, родами і родин. Такий системний характер життя на планеті став можливим саме завдяки спадковості. Це властивість дає можливість зберігати характерні риси подібності та відмінності всередині окремих груп, що виділяються в рамках систематизації.

Одна з функцій спадковості полягає в збереженні деяких ознак, що проходять крізь низку змінюють один одного поколінь. Інша функція полягає в забезпеченні характеру обміну речовин, що відбувається в процесі розвитку організмів і в забезпеченні потрібного типу розвитку. Становлення живого організму проходить через ряд певних стадій, що змінюють один одного в чіткій послідовності. Такі програми розвитку також входять в сферу інтересів генетики.

Мінливість як предмет генетики

Інший предмет вивчення генетики - мінливість. Це властивість відображає нестабільне збереження ознак, які передаються у спадок від покоління до покоління. Причина мінливості полягає в зміні і комбінуванні генів. Ці процеси йдуть в ході індивідуального розвитку організмів. Після спадковості мінливість вважається другим за значимістю фактором, що визначає хід еволюції життя на Землі.

Вивчення спадковості генетики ведуть, розглядаючи різні рівні організації життя. При цьому аналіз починається на хромосомному і клітинному рівні, поступово піднімаючись до організмам і цілим популяціям. Основний метод, який використовується при цьому, називається генетичним аналізом, що включає в себе в тому числі і елементи математичної статистики.

Мінливість генів, яка знаходить вияв при індивідуальному розвитку живих організмів, вивчається в рамках розділу науки, званому онтогенетики. Арсенал методів тут досить широкий, він включає аналіз імунологічних реакцій, пересадку тканин і навіть клітинних ядер. Сучасна генетика озброєна ефективними інструментами, які дозволяють вивчати описані вище властивості організмів, що визначають еволюцію життєвих форм.