Бізнес-ігри для студентів

Бізнес-ігри можуть бути елементом навчання будь-якої дисципліни. Викладач самостійно визначає, яку гру йому включити в робочу програму. У процесі бізнес-гри викладач виступає в ролі бізнес-тренера, який контролює хід гри.

Завдання викладача-тренера


1. Пояснити студентам функції кожної з ролей і правила гри.
2. Вказати джерела інформації, якими можуть користуватися студенти під час гри.
3. Контролювати хід гри.
4. Призначити лідера в кожній команді.
5. Стежити за регламентом гри.
6. Виробити рекомендації для кожної команди, які допоможуть студентам приймати різноманітні рішення.
7. Аналіз результатів гри.
8. Розвиток і автоматизація навичок, отриманих в ході гри.

Як приклад наведемо кілька найпоширеніших бізнес-ігор в студентській аудиторії.

"Мозковий штурм"

Мета гри - висунення ряду ідей по заданій проблемі. Гру пропонують студентам, якщо необхідно знайти незвичайний підхід до деякої задачі. Викладач пропонує студентам завдання, яке потрібно вирішити в короткі терміни шляхом висунення оригінальних ідей. Група ділиться на кілька підгруп, призначається підгрупа експертів. Експерти виробляють загальні критерії до оцінювання роботи групи і відбирають кращі ідеї. До кожної групи прикріплюється один експерт. Він фіксує письмово ідеї, висунуті учасниками групи. За сигналом викладача студенти починають працювати. Час для гри - 15 хвилин. Важливо в ході гри приймати будь-які ідеї, навіть якщо вони здаються божевільними з першого погляду. В результаті гри вибираються кращі ідеї. Учасники групи повинні публічно захистити свою ідею.

«Казкотерапія»

Гра, спрямована на вироблення навику вирішення конфліктних ситуацій, в тому числі і в сфері бізнесу. Викладач пропонує студентам будь-яку казку, в якій є конфлікт. Наприклад: «Червона шапочка», «По щучому велінню», «Царівна-жаба» і ін. Студенти діляться на групи і аналізують конфліктну ситуацію за стандартною схемою. З`ясовується причина конфлікту, стратегія конфліктної поведінки героїв казки, цілі і вигода сторін конфлікту. У підсумку учасники груп інсценують найбільш розумний спосіб виходу з конфлікту.

«Ярмарок винаходів»

Студенти діляться на підгрупи. Кожна підгрупа - це фірма. Фірма придумує собі назву і список своїх винаходів. Викладач роздає інструкцію до гри кожній підгрупі. Після недовгого обговорення, представник фірми рекламує один з винаходів. Далі фірми купують винахід, яке сподобалося найбільше. В результаті гри підраховується прибуток кожної фірми, оцінюються результати.

Бізнес-ігри допомагають студентам вийти за рамки стандартної ситуації навчання і направити свій творчий потенціал на пошук нових рішень поставленого завдання.