Ділова активність підприємства


Стабільне фінансове становище, висока кредитоспроможність підприємства, його стійке положення на ринку значною мірою обумовлюється його діловою активністю. Вона характеризується багатьма конкретними показниками, за якими можна судити про якісні та кількісні критерії його діяльності: обсяги реалізації продукції і послуг, широті ринків збуту, прибутку, величині чистих активів. Ділову активність підприємства характеризують і такі показники, як швидкість обороту його засобів, хороша ділова репутація, ступінь виконання плану за основними критеріями ефективності його господарської діяльності, рівень ефективності використання наявних ресурсів і стабільне економічне зростання.

З усіх цих критеріїв можна вибрати лише кілька, щоб за допомогою відомих економічних законів з упевненістю судити про ділову активність підприємства. Для цього у світовій практиці найчастіше використовується закономірність, що отримала назву «золоте правило економіки».

У чому суть «золотого правила економіки»


Будь-яке підприємство, незалежно від того, що воно виробляє - продукцію або послуги, працює по замкнутому циклу: виробництво продукції та послуг - їх продаж - отримання прибутку - розширення виробництва продукції і послуг. «Золоте правило економіки» дозволяє оцінити економічний потенціал підприємства за трьома критеріями, що характеризують цей цикл. У ньому використовуються такі показники, як:
- Тбп - темпи зростання балансового прибутку-
- Тв - теми зростання виручки (обсягу реалізації) -
- Тк - темпи зростання суми активів, що складаються з основного і оборотного капіталу підприємства.

Критерієм ділової активності та ефективності діяльності підприємства є співвідношення: Тбп gt; тв gt; тк gt; 100%, що означає, що економічний потенціал даного підприємства збільшився в порівнянні з попереднім періодом.

Оцінюючи ділову активність підприємства, слід враховувати, що період, за який проводиться оцінка, повинен бути досить великим, адже частина прибутку може бути вкладена не в поновлюване виробництво, а, наприклад, в інвестиції або в освоєння нової сфери діяльності, які окупляться тільки через якийсь -той час. Найлегше переконатися в правильності цієї закономірності, розглядаючи діяльність невеликих виробництв, але існуючий економічний досвід уже показав, що воно безпомилково можна застосувати до діяльності будь-якої компанії, незалежно від обсягів її оборотів.