Визначення терміна «субординація»

Субординація - цей система регламентує взаємовідносини не тільки начальник-підлеглий, але і старший-молодший, мається на увазі посада.

Ставлення підлеглий начальник були сформульовані ще Петром I, який видав 9 грудня 1708 іменний указ про ставлення до начальства, де він і сформулював вимоги до людини, що знаходиться в підпорядкуванні: «Підлеглий перед обличчям начальницьким повинен мати вигляд хвацький і придуркуватий, щоб розумом своїм не бентежити начальства ». Минуло вже більше 300 років, але до цих пір деякі керівники розуміють субординацію саме так.

Але якщо керівник хоче домогтися дійсно якісної роботи і високих результатів, субординація буде тим механізмом, який дозволить досягти цієї мети. Адже насправді субординація - це чітко регламентована система ділових відносин, що дозволяє домагатися злагодженої роботи всього колективу, об`єднаного виконанням загального завдання.

Над цим завданням може працювати безліч людей. Кожен з них на своєму робочому місці повинен чітко знати, з ким із інших співробітників він взаємодіє, з кого має право запитати він, а хто має право запитати з нього. Тільки в цьому випадку колектив буде працювати як налагоджений годинниковий механізм.

Субординація - система підпорядкування на службі, яка визначається мірою відповідальності. Міра відповідальності, як правило, визначається займаною посадою або тимчасово покладених повноважень.

Що є порушенням субординації


Субординація грунтується на встановлених правилах трудової дисципліни, вона має на увазі, що всі відносини між співробітниками підпорядковані цій дисципліні і знаходяться строго в рамках роботи. Дії кожного співробітника і, відповідно, його відповідальність за них, обмежуються рамками посадової інструкції, вимагати від вас більшого ніхто права не має.

У кожного працівника є свій безпосередній керівник, доручення якого він і повинен виконувати. У разі незгоди з діями або розпорядженнями свого керівництва ви повинні оскаржити їх в тому порядку, який встановлений робочим регламентом, не порушуючи субординацію і не діючи через його голову. Це ж стосується і випадків, коли у вас є пропозиції щодо поліпшення якості роботи і підвищення продуктивності праці. Дотримання субординації значно спрощує і полегшує взаємини в колективі, виключаючи можливість невиконання керівних управлінських рішень.